Museumstroppen til 80 års spejderjubilæum
I 1938 blev en knægt optaget som ulveunge hos Det danske Spejderkorps i Hadsten. Og knægten har aldrig forladt det. Titlen som ulv er skiftet ud med mange andre titler gennem årene, men det har næsten altid haft med spejderarbejde at gøre.
Paul Laursen har som spejder lige siden indtaget ledende poster lokalt, regionalt og på landsplan og er stadig aktiv ikke mindst på Spejdermuseet Århus, hvor han indtil for få år siden var tropsfører for museumstroppen Odins vel’Egne’de og fortsat spiller en stor rolle bl.a. i det redaktionsudvalg, der står bag museets årsskrifter.
I år er det så gået 80 år, og det markante spejderjubilæum blev markeret ved at  tropsturen torsdag d. 16. august var henlagt til netop Hadsten Spejderne.På billedet ovenfor udveksler Paul Laursen (til højre med tørklæde) minder over en kop øl med den to år ældre gamle spejderkammerat fra Hadsten, Hans Gadeberg.
Museumstroppen besøger hvert år en spejdergruppe i det østjyske og bliver delt op i fire patruljer, der sendes på løb.Bag arrangementet i Hadsten stod den særlige seniorgruppe Nissebanden, der heller ikke har fået nok af spejderiet, og Sct. Georgs Gildet, der ‘bor’ sammen med spejderne.
Løbet handlede især om Olsen-banden, og når paratviden ikke slog til – og det gjorde den sjældent – måtte der tys til moderne hjælpemidler, og som det ses var der gang i mobilerne. Det vindende hold fik som vanligt til opgave at tømme drikkehornet, og det sørgede vores nye tropsfører Poul Skriver for skete fyldest. Slutpræmien til alle var en festmiddag tillavet på spid af Hadsten -folkene.
Under middagen blev der givet en orientering om gruppen, der i dag har ca. 120 aktive spejdere og dermed er en af de største i området. Paul Laursen fik sagt, at han med arrangementet ikke ville fejres, men fejre. Det gjorde han ved at give middagen.
Har du lyst til at være med så kik ind under Spejdermuseets Venner og meld dig til.

 

Ulve i Danmark gennem 100 år
Det er selvfølgelig ikke rovdyret ulven, som nu er indvandret, der sigtes til. Men ulveunger i spejderforstand. Baden-Powell fandt kort efter spejderbevægelsens start ud af, at der manglede noget for de 8-9 årige. Han opfandt begrebet ulveunger, inspireret af Kiplings “Junglebogen” om Mowgli. I Danmark kom ulvearbejdet i gang i 1918, og Spejdermuseet markerer jubilæet med en særudstilling om ulve. De var både blå og grønne,men efter sammenlægningen mellem DDS og DDP blev  det droppet af Det Danske Spejderkorps – desværre. Kun enkelte steder holder man stædigt fast. I de to divisioner i Aarhus gælder det, så vidt vides, kun 1. Risskov drenge. Ellers hedder aldersgruppen minier, og det har ikke meget hverken med Kipling og hele jungleeventyret at gøre. Men KFUM spejderne har heldigvis stadig ulve.Kik ind på museet. Det kan varmt anbefales af en gammel Gråbroder.

Green Bar Bill – en Aarhus-legende

Spejdermuseets nye årsskrift blev præsenteret ved en velbesøgt reception lørdag d. 28.oktober med deltagelse af mange af husets ‘gamle’ venner, men også flere nye støtter lagde vejen forbi. I forbindelse med udgivelsen viser museet en mindre særudstilling om Vilhelm Bjerregaard/Bill Hillcourt.

 

Udstillingen blev ‘afsløret’ af museets amerikanske medlem Inge Miller, der også har deltaget i den redaktionelle proces bl.a. med oversættelsesarbejdet. Inge Miller har været pigespejder i Aarhus og hun blev ved receptionen interviewet om sit liv af Henrik Brylle til Århus lokal-TV.

Årsskriftet fortæller eventyret om en knægt fra Guldsmedgade, der fik en international spejderkarriere og blev et idol for tusindvis af spejdere over hele jorden. Han startede på egen hånd spejderkarrieren i Marselisborgskovene allerede i 1910, blev tidligt en af drivkræfterne uanset hvor i landet han flyttede til, men på en planlagt verdens-rundrejse endte han i New York med et brækket ben og fik en ansættelse i Boy Scouts of America. Bogen er blevet til i et tæt samarbejde med bl.a. Hillcourt Foundation og William Hillcourt Scout Museum. For sådan et findes faktisk også i nærheden af New York.

På disse to fotos fra receptionen ses til venstre et udsnit af deltagerne og derefter fortæller redaktionsudvalgets formand Mandrup Langhoff om skriftet og om særudstillingen.

 

Skriftet er udgivet af Spejdermuseets støtteforening, hvis medlemmer kan hente det gratis. Ellers kan det bestilles på Spejdermuseet og det koster 80 kr. eksklusive forsendelse..

Henrik Brylle har lagt sit indslag om receptionen til TV Århus ud på sin åbne Facebook-side, så det kan også ses der


3.000 dagbogsblade fra Spejdernes Lejr 2017


Spejdernes Lejr 2017 i juli ved Sønderborg blev en ny massiv oplevelse for mere end 37.000 deltagere fra alle danske spejderkorps. Og med de mange gæster på lejren har det daglige ‘indbyggertal’ været på mere end 40.000 – flere end der bor i værtsbyen Sønderborg.
Spejdermuseet Århus er født som en tværkorpslig organisation, og vi var der selvfølgelig også i det særlige museumstelt sammen med andre spejdermuseer fra hele landet. Museumsteltet lå centralt på hovedpladsen og blev et tilløbsstykke. Spejderne kunne ved at klare nogle opgaver få et særligt museumsmærke til at sy på uniformen – men allerede efter få dage var mærkerne revet væk. Så måtte der i en fart laves badges, som så sidenhen kan ombyttes til nye mærker ved fremmøde på de enkelte museer.
Sammen med Stenlæn-
derne og museet i Silkeborg stod vi for en ‘post’, hvor der skulle skrives eller tegnes en dagbog – eller bare en enkelt side til en dagbog. Spejderne stod i kø for at være med, og vi anslår, at vi løbet af ugen har fået ca. 3.000 sider dagbogsblade.

 

Mange gik til opgaven med både alvor og iderigdom, så vi er kommet hjem med et unikt materiale. I første omgang er udvalgt nogle få blade til en udstilling på museet. Men der vil også være masser af ideer at hente for de patruljer, der vil i gang med at tage det særlige Dagbogsmærke.
På billedet ovenfor kan du se et par af disse mange dagbogsblade. Vi har også lavet en udstilling om Spejdernes Lejr. Kik ud og genoplev lejren, eller for at få en fornemmelse af, hvad spejdere anno 2017 formår. Der er åbent hver lørdag fra kl. 10-13.

 

Ny Spejderrunde i Den gamle By
Den gamle By inviterede i weekenden d. 20. og 21. maj til et nyt spejderløb – denne gang helt i tråd med temaet ‘Aarhus fortæller’.  Det blev et par forrygende dage med masser af spejderoplevelser både for de uniformerede deltagere og for familier med børn. Billedreportagen er fra søndag, hvor et par hundrede deltagere klarede løbet og nu kan sy det nye mærke på uniformen.


Spejdermuseet Århus var ansvarlig for en post om førstehjælp under besættelsen. Møntmestergården var ramt af en bombe, en havde fået en tagsten i hovedet, en anden var forbrændt, en tredje måtte bæres væk på båre, her under instruktion af museets formand Erik Birkholm Nielsen. Alle overlevede – selv patienten.

 

Det historiske element startede ved De grønne Pigespejdere, der var placeret i midten af 20’erne. Pigerne havde syet ‘gamle’ uniformer med blå nederdel og hvidt tørklæde, for sådan så de ud dengang. Det hvide tørklæde gav i øvrigt anledning til at de blev kaldt ‘ble-spejdere’. På billedet står spejdermuseets kasserer Kirsten mannequin. Og til højre for oven har et anden af vores bestyrelsesmedlemmer Ulla Charles fundet den gamle blå pigespejderuniform frem, sådan var uniformen for det korps i midten af 40’erne.

 

 

Ved indskrivningen blev spejderne modtaget af løbs-arrangør Mette Andersen fra Den gamle By og fra Spejdermuseet.

 

Så blev de sendt ud på opgaver, og bl.a. instrueret af en af vores kompetente frivillige Karin Blicher, der faktisk er sygeplejerske.

Og der var ‘sporings-opgaver’, hvor deltagerne på bedste Sherlock Homes-maner skulle parre skoaftryk med den originale sko. Else Broundal – i spejderkredse bedre kendt som Bonzo – gav en fod med, når det kneb.Men der var også nutidige udfordringer som f.eks. en meget søgt aktivitet – 4 meters rapelling ned fra en af de nye bygninger i 1974-bydelen – og så skulle man også lære at melde klar og melde fra på ordentlig spejdermaner som her ved Tove Calmar fra Marselisspejderne.

 

 

 

 

 

 

 Genåbningen blev et tilløbsstykke

Så er Spejdermuseet Århus for alvor i gang i de nye rammer på Søren Nymarksvej 19. Lørdag d. 4. februar åbnede vi museumsafdelingen, mens genbrugsbutikken allerede har været i drift nogen tid.

Det blev en forrygende dag med noget over 100 gæster – langt flere end vi havde turdet håbe på. Der kom spejdere i alle aldre, medlemmer af Sct. Georgs Gilderne, som vi også er museum for, venner og naboer – og spejdermuseumsfolk fra Randers, Silkeborg, KFUM Spejdernes  korpshistoriske udvalg og FDF-museet på Sletten.
Og så glædede vi os også over at få besøg af den absolutte ‘storebror’, Den gamle By. Projektchef Allan Leth Frandsen kunne bl.a. fortælle om et samarbejde, vi er stolte af at have deltaget i, indretningen af to patruljelokaler i den nye 1974-bydel.

Det blev en dag med mange gode hilsner og gaver. Nu ser vi frem til at komme ind i den vante gænge . Fra lørdag d. 11. februar er der som sædvanligt åbent hver

lørdag kl. 10-13 samt efter aftale.

 

 

 

Kik ud. Der er masser at se på i den nye udstilling.

 

 


Henvendelse om særbesøg for grupper og aflevering af effekter til Ulla Charles på telefon 22 16 75 03 eller til formanden Erik Birkholm Nielsen telefon 20 40 86 63

Museets adresse: Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg
Telefon 86 12 14 60 – telefonsvarer uden for åbningstiden
Mail til museet
Virker dette link ikke hos dig, er mail-adressen: info@spejdermuseetaarhus.dk .

 blaa_spejder_logo(1)  kfum_logo(1)  pigespejder_logo  sct_georg_logo(1)