Bestyrelse, udvalg m.m.

Efter generalforsamlingen d. 20. marts 2018 består bestyrelsen af følgende:

Formand Erik Birkholm Nielsen, Laurbærvænget 15, 8310 Tranbjerg, 86 72 05 03
erik@spejdermuseetaarhus.dk
Kasserer Kirsten Pram, Bøgeskov Høvej 167, 8260 Viby
kpram@stofanet.dk
Ulla Charles, Hjortevænget 8, 8270 Højbjerg
ulla.charles@gmail.com
Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J
finkco@mail.tele.dk
Poul Skriver Pedersen, Emmasvej  4,  3.th., 8220 Brabrand
a.frier@stofanet.dk
Kirsten Risom, Emiliedalsvej 99,1., 8270 Højbjerg
kr@trgroup.dk
Sekretær Inger Rossen, Hoffmannsvej 6 st.th., 8220 Brabrand, 24 61 74 27 inger@spejdermuseetaarhus.dk

Suppleanter til bestyrelsen:

Sonja Sørensen,
Flemming Johnsen

Udvalg, repræsentation m.m. Navne med fed skrift angiver formandsposten:

Administrationsudvalg:
Erik Birkholm Nielsen, Benny Aros, Kirsten Pram
Vagt- og mødeplanlægning
Ulla Charles
Arkibas – elektronisk registrering:
Knud Jørgensen, Kirsten Risom
Biblioteket:
Janne Lindelof
Ejendomsinspektør:
Hans Fink, Flemming Johnsen
Fotoudvalg:
Knud Jørgensen
Generaldirektør for Jazz- og folkteltet:
Helge Rossen, Inger Rossen
Kommunikationsudvalg:
Benny Aros,  Inger Rossen
Loppemarked:
Erik Birkholm Nielsen
Museumsudvalg:
Poul Skriver Pedersen, Ulla Charles, Kirsten Risom, Knud Jørgensen
Støtteforeningens redaktionsudvalg vedr. museets årsskrifter:
Mandrup Langhoff, Anne-Kathrine Vestergaard,Paul Laursen, Benny Aros