Bestyrelse, udvalg m.m.

Efter generalforsamlingen d.23. september 2020 består bestyrelsen af følgende:

Formand Erik Birkholm Nielsen, Laurbærvænget 15, 8310 Tranbjerg, 86 72 05 03
erik@spejdermuseetaarhus.dk
Næstformand Kirsten Risom, Emiliedalsvej 99,1.,8270 Højbjerg  kr@trgroup.dk
Kasserer Kirsten Pram, Bøgeskov Høvej 167, Viby J kpram@stofanet.dk
Sekretær Inger Rossen, Hoffmannsvej 6 st.th., 8220 Brabrand   inger@spejdermuseetaarhus.dk
Koordinator Ulla Charles, Hjortevænget 8, 8270 Højbjerg
ulla.charles@gmail.com
Hans Fink, Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J
finkco@mail.tele.dk
Poul Skriver Pedersen, Emmasvej  4,  3.th., 8220 Brabrand
a.frier@stofanet.dk

Suppleanter til bestyrelsen:

Sonja Sørensen,
Flemming Johnsen

Udvalg, repræsentation m.m.

 

Arkivleder (fysisk arkiv):
Knud Jørgensen,
Registrator (digitalt arkiv):
Knud Jørgensen
Magasinleder:
Kirsten Risom
Udstillingsleder:
Kirsten Risom
Bibliotekar:
Janne Lindelof
Indendørs vedligehold:
Hans Fink
Udendørs vedligehold:
Flemming Johnsen
Webmaster:
Ole Gottliebsen
Leder af genbrugsbutikken:
Sonja Sørensen