Fra det nye hæfte om Imme Aros:

IMME’s længste og store ”handelstogt” til Dublins 1000 års jubilæum i 1988.

Af Lars Bæk-Sørensen 

Dublin blev grundlagt af danske vikinger i 988, og 1000 år efter ville den irske hovedstad gerne fejre dens jubilæum med stor festivitas over hele sommeren.

Den danske ambassade i Dublin blev sammen med Irish-Danish Business Association bedt om at være medarrangør, og man fik ideen om at arrangere 14 dages Danish Viking Festival, både som enkulturbegivenhed, men også et stort dansk eksportfremstød, hvor det gode vikingehandelsskib IMME AROS kom ind i billedet, ledsaget og støttet af SEBBE ALS, samt den danske flåde medinspektionsskibet INGOLF.

Det blev et meget travlt år inden togtet med idéudvekslinger, planlægning og sikring af økonomien. IMME skulle sikkerhedsgodkendes til sejlads i nye farvande. Hun var en fin rekonstruktion, så nyforsikring måtte også på plads for både hende og den 16 mand store ”dobbelt” besætning.

Det var klart, at en sådan begivenhed skabte stor interesse i hele søspejdergruppen for at komme med. Og det endte også med, at 49 personer, børn, unge og deres forældre drog af sted med bus viaEsbjerg-Harwich  tværs over England og til sidst via Liverpool over det irske hav til Dublin.

Det ville have været et spændende togt, hvis IMME kunne have sejlet hele vejen, men det kunne Søfartsstyrelsen ikke give tilladelse til. Så hun blev fragtet med sine 4,5 meters bredde på blokvogn somsærtransport med politiledsagelse hele vejen.

Mit samarbejde med Udenrigsministeriet, ambassaden i Dublin, Irish Danish Businees Association og det danske Turistråd blev en kæmpe promovering af Danmark – ud over skibenes deltagelse.Heldigvis var der bredt kun    virkelig gode samarbejdspartnere, som for mit eget vedkommende gav mange kontakter, venskaber og resultater i de efterfølgende år.

Det dyreste og vanskeligste var transporten af IMME og dens besætning. Her gik DFDS flot og beredvilligt ind og betalte de mange omkostninger, dog mod at få printet DFDS TRANSPORT på ethelt nyt sejl.

Noget for noget, hvilket også gjorde sig gældende for de andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere, så IMME endte som et reklameskib

for Danmark og danske virksomheder. Men sådan er betingelserne og handel i dag.

Moesgård Museum sikrede en helt ny kongedragt med brikvævede guldbånd til mig og diverse ”trælletøj” produceret af lederen af rekonstruktionsafdelingen Egon Hansen ogrekonstruktionsmedarbejder Bodil Poulsen, som også deltog i togtet som ”kongens viv”.

Kunstneren Flemming Overgaard skabte den officielle gave til Dublin, et stort og flot vikingeskjold i egetræ fra en skibs-eg, fældet til IMME. Flot dekoreret og udsmykket med byen Dublins logo,Århusmasken, Søspejdernes korpsmærke , samt vikingehesten, som er afbildet på Immes sejl og som stammer fra en berømt gotlandsk sten.. Dette flotte skjold blev sammen med andre gaver overraktved en fornem reception på Dublin Rådhus til byens borgmester.

Store danske erhvervsvirksomheder, som så deres eksportmuligheder i Irland, gik ind med økonomi og beklædning til søspejderne, så som Red Green, Kansas, Ocean regntøj, Air Lingus, SAS, LEGOog Carlsberg. Aarhus Kommune ville gerne have en miniudstilling om Aarhus by i Dublin, og fra kommunen medbragte vi også gaver.

I samarbejde med Vikingeskibshallen i Roskilde arrangerede vi en udstilling om bygning af vikingeskibe og de redskaber, man havde brugt hertil.

Udstillingen blev vist på Det irske Søfartsmuseum.

Søsætningen af skibene trak stor opmærksomhed fra publikum og presse, også ved de indledende sejladser på floden Liffey.

Der var mulighed for publikum at komme ud at sejle på Dublin Bay med IMME for de 2 Yachtklubber i henholdsvis Dun Laoghaire og Howth.

Her var der i de kongelige yachtklubber mange frokost- og aftenarrangementer for særindbudte gæster til dansk erhvervsfremstød og dansk gastronomi/ Dansk Fødevarefestival. Og i disseyachtklubber arrangerede vi de mange erhvervsudstillinger.

Altid var ”kongen” og ”dronningen” budt med.

Et flot og mangesidigt program, som omfattede alt lige fra foredrag om Vikingernes klædedragt, våben og husholdningsgenstande, vikingeskuespil af Frederikssund Vikingerne, ”Fessors Big CityJazzband” på diverse pubber og irske jazzklubber, udstillinger om dansk Design, H.C. Andersen, maleriudstilling af Flemming Overgaards værker, og en stor udstilling af irske børns vikingeplakater ien stor LEGO konkurrence, foruden aktiviteter i diverse butikker og butikscentre.

Travle 14 dage, som sluttede af med: BATTLE OF CLONTARF, et stort land- og søslag den 23. april 1014, hvor den irske kong Brian Boru sejrede over vikingerne, men selv blev dræbt, og hvorvikingernes skibe blev brændt af. Og Cruise and Sail-In på Liffey med deltagelse af en flåde på mindst 500 forskellige både, heraf de 2 danske vikingeskibe, det nybyggede irske vikingeskib Dyflin, mindrevikingefartøjer fra Isle of Man og England, inspektionsskibet Ingolf og et utal af irske lystfartøjer. Et fantastisk syn, da de alle kom sejlende for en god vestenvind midt gennem Dublin ned ad flodenLiffey.

DE danske ”vikinger” nød deres 4 dage i Dublin, vel indlogeret på Kinlay House, centralt i byen og lige ved siden af Christ Church og den store underjordiske levendegjorte vikingeudstilling herunder.

Så der var ”ro i bussen” på hjemturen, alle var meget trætte efter 14 oplevelsesrige dage. Dog vi manglede een, en af vore trællepiger, som det lykkedes Bodil Poulsen at få solgt på marked, som densidste danske vikingetræl. Hun bor stadig i Dublin, er stadig gift med ”opkøberen”, med hvem hun flere gange har udvekslet danske vikingegener.

Desværre havde IMME ikke den bedste tur hjem. De alt for hurtige hell- drivers på havnen i Liverpool havde glemt, at hun ikke blot var en almindelig 40 fods container, men 4,5 meter bred, så vedfrakørsel fra skibet smadrede de 20 meter bordside på IMME. Godt, at vi havde tegnet en optimal forsikring til både fældning af den sidste skibs-eg i Haderslev Statsskovdistrikt og til de mange timersarbejde.

Men IMME er ikke til at slå omkuld. Stadig velsejlende , nu som IMME STRUER.

Tillæg til ”Blå Spejder i Østjylland 1973 – 1991”

Afsnittet: Spejder- og lederlivet i Ole Rømer Division af Birthe Damgård Nielsen 

Oversigt over divisionsledelserne i Ole Rømer Division i perioden 1973 – 1991: 

 DC’ere:

1973          jan        Birthe Kristiansen – nu Birthe Damgård Nielsen (Flamme)            til sep 1973

jan        Per Steffen Hansen                                                                      til sep 1973

sep       Ingen DC’ere                                                                              til jan 1974

1974          jan        Erik Maaløe                                                                                til sep 1974

okt       Lone Jørgensen – nu Lone Christensen (Rap)                               til mar 1979

okt       Jens Christian Jørgensen (Chris)                                                   til mar 1977

1979          mar      Birthe Kristiansen                                                                        til mar 1981

mar      Frede Fischer                                                                              til mar 1981

1981          mar      Birthe Kristiansen (fung. DC)                                                       til mar 1982

mar      Frede Fischer (fung. DC)                                                             til mar 1982

1982          mar      Kirsten Gad                                                                                 til feb 1986

1983          mar      Asbjørn Maintz Andersen                                                            til feb 1986

1986          mar      Henny Wilson (kun postmodtager)                                               til feb 1987

1987          feb       Henny Wilson                                                                              til feb 1988

1988          feb       Anette Trier (nu: Bergulf)                                                             fortsætter i Aros

DASP:

1973                      Erik Maaløe                                                                                til nov 1973

1974          jan        Jens Matthiessen                                                                          til nov 1974

nov       Olaf Christensen                                                                          til mar 1979

1975          mar      Klaus G. Thomsen                                                                       til mar 1976

1976          sep       Kirsten Gad                                                                                 til mar 1982

1979          sep       Lars Aabo                                                                                   til sep 1982

1982                      Ingen

1983          jan        Jes Buch Willumsen                                                                     fortsætter i Aros

1985          mar      Steen Trier                                                                                  til mar 1987

DAJUN:

1974                      Flemming Rod                                                                             til mar 1976

1976          nov       Flemming Rod                                                                             til feb 1978

1978                      Ingen

1979          mar      Kurt Petersen                                                                              til mar 1980

1980          mar      Flemming Johansen                                                                      til okt 1982

1983                      Ingen

1984                      Ingen

1985          mar      Inge Nørgård                                                                               til ult. 1985

1987          mar      Asbjørn Maintz Andersen                                                            til mar 1990

1990          mar      Steen Holst Jensen                                                                       til mar 1991

DASPI (DA for spirer):

1973          mar      Lone Jørgensen                                                                           til nov 1974

DAB (DA for blåmejser):

1973                      Kirsten Haagensen                                                                       til feb 1977

DAU (DA for ulveunger)

1973                      Kurt Pedersen

DAMIN ( fra 1976):

1973          mar      Kirsten Haagensen                                                                       til feb 1977

mar      Kurt Pedersen                                                                             til mar 1979

1978          feb       Helle Mariager                                                                             til mar 1979

1979          mar      Jette Rod                                                                                     til mar 1981

mar      Jens Nielsen                                                                                til mar 1981

1981          mar      Bente Wilson                                                                               til feb 1983

1982          mar      Torben Christensen                                                                      til nov 1982

1983                      Ingen

1984                      Ingen

1985          mar      Annemarie Vingren                                                                      til mar 1989

1987          mar      Asbjørn Maintz Andersen                                                            til mar 1989

1989                      Peder K. Jensen                                                                          til mar 1990

1989                      Ole Anker Hansen                                                                       til mar 1991

DASEN:

1973                      Asbjørn Maintz Andersen                                                            til aug 1973

Ella Krogh Nielsen                                                                       til ult. 1973

1974                      Ingen

1975          mar      Jes Pors                                                                                      til ult 1975

1976                      Ingen

1979          mar      Flemming Rod                                                                             til mar 1981

1982          mar      Niels Eisum                                                                                 til jan 1985

1985          mar      Annelie Abildgård                                                                        til mar 1987

1988                      Ingen

1989          mar      Peter James Møller                                                                      til mar 1991

mar      Susanne Malmberg                                                                      til mar 1991

DALT:

1974          nov       Erik Maaløe                                                                                til jun 1976

1975                      Ella Krogh Nielsen                                                                       til jun 1976

1976          jun        Klaus Greve Thomsen                                                                 til mar 1978

1978                      Ingen

1979                      Ingen

1980                      Ingen

1983          jan        Steen Trier                                                                                  til feb 1985

1985          feb       Steen Trier (post)                                                                        til mar 1990

1990          mar      Ingen                                                                                           til mar 1991

DAINT:

1975          mar      Jens Mathiessen                                                                           til apr 1975

DASK:

1977          mar      Jens Nielsen                                                                                til mar 1979

DASØ:

1979          apr       Bent Boel Sørensen                                                                     til mar 1983

1984          apr       Bent Boel Sørensen                                                                     til ult. 1986

DASÆB:

1978                      Niels Eisum  (initiativtager / leder)                                           til        1985

1985                      Lene Kring                                                                                  til mar 1986

1986          mar      Rie Thomsen                                                                               til mar 1987

DAHYT:

?                            Kurt Pedersen                                                                             til mar 1987

1987          mar      Frede Fischer                                                                              til mar 1989

1989          mar      Asbjørn Maintz Andersen                                                            til mar 1991

DAPR:

1973          jan        Grethe Tholstrup                                                                          til okt 1976

1982          nov       Jes Willumsen                                                                              til mar 1983

1983          mar      Kirsten Gad                                                                                 til mar 1985

DA:

1973          jan        Mildred Stort Pedersen                                                                til okt 1976

?                jan        Niels Liljeberg                                                                             til nov 1976

1976          mar      Klaus Greve Thomsen                                                                 til jan 1977

DSF:

1973          mar      Leif Eriksen                                                                                 til mar 1975

1975          mar      Kristian Nystrøm                                                                         til mar 1977

1977          mar      Hans Andreasen                                                                          til mar 1983

1983          mar      Svend Aage Jensen                                                                      til mar 1989

1989          mar      Poul M. Jørgensen                                                                       til mar 1991

DSK:

1973          mar      Niels Skov Hansen                                                                      til mar 1976

1976          mar      Svend Åge Jensen                                                                       til mar 1982

1982          mar      Eva Leth                                                                                      til mar 1989

1989          mar      Villy Ottosen                                                                               til mar 1991

Tillæg til årsskriftet Gul Spejder i Århus 1910 til 1972.

Poul Erik Jensen

Mit liv som spejder

Forfatter/skribent: Poul Erik Jensen

Født 1930 i Århus

Afdeling: DDS Kongsvang Trop og Århus Skovdivision

Spejder i 1. Viby 3/8 1945, patruljefører 15/2 1946 for Ørnepatruljen

Skovmand 16/1 1947, rover 22/11 1948

Tropsfører 11/12 1948, gilwellspejder 1953

Divisionschef 1959, medlem af korpsets ledertræning indtil 1972

Civil karriere s. 2

Spejderliv s. 3

Sommerlejre og andre begivenheder s. 4

Korpslejr s. 5

Jamborette s. 6

Kolonnehytter s. 5

Tropshytte s. 5

Afslutning s. 6

Side 2

Civil uddannelse: 1953 færdig som bygningsingeniør

Soldat 1953-55 (16 mdr.)

Ansat i Nordisk Ventilator Co. 1955 i Århus afdelingen

Afdelingsingeniør i Odense 1966

Vicedirektør i Næstved 1978

Adm. direktør i Glentco 1993-96, da Glent og Co. overtog Novencos danske afdeling, som jeg var divisions-direktør for

Medlem af Lions Club, Herlufsholm 1978-92

Nu bosiddende i København og medlem af klubben »Minder giver Motion«, hvor vi ser kirker, museer, arbejdspladser m.m.m. – Joh, man skal ej falde i søvn.

Side 3

Min spejdertid

Kongsvang Trop blev startet 25/4 1946 af 1. Viby’s TF Poul Storch, som mente, at det sagtens kunne gå med en ny trop i Rosenvangkvarteret. Ørnepatruljen, hvis drenge boede i dette kvarter, skiftede navn til »Tjur«. Vi var syv drenge i patruljen. Jeg fik medlem nr. 2 i troppen efter Poul Storch, og Ove Hansen fik nr. 3. Han var patruljeassistent. Et par måneder efter stiftedes »Urfugle«patruljen og senere »Pirol« og »Fa-san«. Troppen fik også ny tropsfører, »Skipper«, som ledede troppen i 2 år fra 1946. Troppen stod da uden leder. Men forældrerådet indstillede til division og korps, at jeg skulle være ny tropsfører, og 11/12 1948 blev jeg udnævnt til TF og fortsatte i jobbet til foråret 1959, da jeg blev divisionschef i den nye Århus Skov Division, hvilket jeg var indtil efteråret 1966.

Tropsfører-jobbet blev dog i 1954 varetaget af min broder Per Aage Jensen i 16 måneder, mens jeg var soldat i København.

Ud over TF og DC posten var jeg aktiv i Korpsets ledertræning. Jeg blev Gilwellspejder i 1953, og efter den tid var jeg med i Korpsets påskekursus i Rold Skov, Ryekol og Hylkedam, hvor jeg var kursusleder til korpssammenlægningen i 1972. I Gilwell træningen var jeg også med om sommeren til 1972.

Jeg blev gift med Hanne Wind Jensen fra Hornslet i 1959. Har haft guldbryllup, 3 sønner, 3 svigerpiger og 5 børnebørn.

Hanne var med i 5. Aarhus og aktiv i alle årene. Drengene blev spejdere i Rasmus Rask Trop i Odense, efter vi flyttede dertil i 1966, og her var jeg TF og forældrerådsformand.

Udmeldt af korpset 1996.

Side 4

Sommerlejre og andre begivenheder

I påsken 1946 var troppen (Tjurpatruljen) sammen med 1. Viby på tur til Moshytten, som ligger ved Vissing. Her på området var der på toppen af området opført et tårn med fantastisk udsyn over den smukke natur: »Vissinggårdtårnet«. I toppen af tårnet var der en lille hytte indbygget, og her var mulighed for at overnatte og holde møder.

Skovmandspatruljen holdt til her, medens vi andre var placeret ved »Moshytten«, som lå ca. 200 m væk.

Påskelørdag-middag opdagede vi så, at tårnet stod i flammer. Der var ikke nogen oppe i tårnet, men alt brænd-te og styrtede sammen. Ingen ved hvad der skete og hvordan ilden var opstået! 

Sommerlejr 1947 sammen med flokken til Mols. Vi sejle-de med »Turbåden«: fiskeskipper Poul Hansen fra Århus til Knebelsbro. Vi havde kærre med, og lejren var ved »Dragsmur« tæt på Ryes Skanser. Her havde vi så lejr med ulveungerne, hvor vi morede os med badning, kims-lege, fodboldkampe, madlavning osv.

Ulvene skulle hjem efter 5 dage, hvorpå de 12 spejdere fortsatte med kærren til Mols Bjerge med Pos-kær Stenhus og Bavnehøj. Undervejs skulle vi så købe ind hos slagtere og gårdmænd, som skulle overtales til at sælge kød til folk fra Århus!

I 1948 kaldte Norge. Nu var vi 25 spejdere. Vi havde rygsække på og én stor kærre: »Gine«. Vi kørte med tog til Hirtshals. Vi sov på »fiskefabrikken«. Om natten blæste det op, så vandet var i godt oprør. Vi var tidligt oppe, for færgen M/S »Gann« skulle sejle tidligt. Spejderne kom om bord, og de første var søsyge, inden vi kom fri af indsejlingen, og alle kastede op undervejs til Kristianssand.

Spejderne trak kærren holdvis på skift, og vi skovmænd slæbte morgenmad i hessiansække. Vi havde havregryn i sække ca. 50 cm lange, og dem brugte vi jo så ind imellem til ”stokke”, når vi skulle puste ud på de smalle grusveje. Det var jo ej så godt, for næste morgenen var gruset trængt gennem lærredet, og slappelsen bestod af havregryn og grus. – Og Norge havde jo problemer med madrationeringen i 1948.

Vi havde flere dages ophold i Åmli fjeldet, et smukt sted med elv, broer og sø. Vi skovmænd skulle jo vise os og kravlede op af de flotte stejle fjeldsider. Det gik jo hurtigt, flot var det – sikke et udsyn – men da vi skulle nedad igen, måtte vi sande at vi modige fyre nu rystede slemt i bukserne for hvert et trin nedad.

Vi badede i den smukke sø, vaskede os og vaskede op, gryder og bestik. Jo, det var dejligt. Men den sidste dag, da vi skulle videre hjemad, var der kommet nordmænd frem med store skilte som blev sat op: »Badning forbudt – byens drikkevand«.

I 1949 foregik sommerlejren så i »Moshytten«. Det var en indianerlejr helt igennem med tipi, lassokast og totempæle. Alle spejdere var udklædt som indianere og blev ledet af »Snigende Uldtæppe«. Joh, spænden-de – og speciel madlavning med brødbagning og kyllinger bagt i lerovn!

Sommerlejren i 1950 foregik ved Damsbro Strand ved Falsled ved Faaborg. Vi kørte med tog til Odense og ventede et par timer på lokaltoget. Vi så H.C. Andersens museet i ventetiden, derpå til Damsbro, hvor vi havde 10 dejlige dage med godt spejderliv, badning og naturoplevelser med natøvelse.

Hiken gik til Svanninge Bakker og Faaborg, hvor Ymer-brønden og diverse museer blev besøgt. Da lejren var slut, drog vi tilbage til Jordløse Station, hvor vi havde lavet den aftale med kroen at spise for 1,50 kr. pr. deltager mod, at hver dreng fik ét stykke kød til hovedretten og masser af kartofler, så de kom hjem til Århus uden at være sultne! En sommerlejr kostede da 35 kr. pr. deltager.  

Kolonnehytter. 1950 forærede en af spejderbevægelsens velyndere de 3 kolonner i Århus en hytte hver. Fabrikant Kiers Fond forærede Bjergkolonnen et hus i Thorsager, Dalkolonnen fik et hus i Lisbjerg og Skovkolonnen et stråtækt gammelt hus i Ravnsø. Forældre og førere havde sagt ja til gaverne, og husene blev overtaget til lejrbrug og overnatning på loftet. Batterilys blev monteret, og lokummer blev indrettet i sideskur.

Side 5

I 1951 deltog Kongsvang Trop selvfølgelig også i Korpsets Grenaalejr ved stranden. Der var vel 10.000 spej-dere og skovrider Jens Hvass fra Rold Skov var lejrchef. Han kørte rundt i jeep for at se til lejrens deltagere, som hyldede ham for hans joviale fremgangsmåde. Inden lejren blev der afholdt et kærreløb for at skabe interesse om lejren: Det startede i Helsingør og sluttede i Grenaa. Kongsvang Trop stillede med 8 drenge, som trak »Kærren« fra Hasselager mod Århus. 4 km på 16 minutter – og de blev med den præstation nr. 5 af Korpsets troppe.

1952 gjaldt det så sommerlejren til Møns Klint – tæt på »Sommerspiret« (102 m). Også her foregik der no-get: vandringer langs klinterne, sejltur langs kysten, solnedgange med snobrødsbagning. Joh, vejret var godt om dagen – men hver nat åbnede regnsluserne sig og alt var smaddervådt, når vi vågnede om morge-nen. Tropsledelsen overvejede såmænd at flytte lejren op til den nærliggende gård, men vi holdt ud – og spejderne var godt tilfredse og drønede rundt til diverse aktiviteter!

I efteråret 1953 tog vi så afsked med troppens gamle samlingssted: den 14 m² store godsvogn, som stod ved Rosenvang Skoles gymnastiksal på Vilh. Bechs Vej. Masser af møder i flok og trop var blevet holdt her −»Godset«, som det blev kaldt, var jo ikke stor nok til de 80 medlemmer. Da skolen skulle udvides, gav Viby Sogneråd spejderne et godt tilbud, idet man for 5.000 kr. fik en gammel barak. Vi skulle selv opføre den igen i Have-foreningen »Vidtskue« vest for Rosenvangsallé. Forældrene sagde ja til hytten. Og så gik alle i gang og hjalp med at nivellere, sætte sokler op, opføre hytten og montere vægge, lofter, tag, have, male, totempæl. Jo, det blev et flot resultat – og den hytte, som videreførte navnet »Godset« blev indviet af sognerådsformanden Gunnar Clausen i overværelse af flere hundrede forældre og andre interesserede. 

I 1955 var der jamborette for Århus Divisionen i Odder: »Heithakrok« lejren. Der var ca. 700 deltagere fra 9 nationer. Lejren var indrettet på et stort markområde ved Rathlousdal. Lejren forløb glimrende, og vi havde et godt forhold til vor nabotrop, en norsk trop fra Moss. Vi aftalte da med dem, at vi næste år sammen ville deltage i den norske landslejr på Voss.                  

 Næste år var vi så deltagere i denne lejr med vore 30 spejdere. Det var en stor oplevelse med store arran-gementer: hike, lejrbål, øvelser mv. samt folkedans og gudstjeneste. – Jo, vi så Oslo, Holmenkollen, Moss og meget mere.

Det var en stor oplevelse, og hjemturen foregik med færgen fra Oslo. Vi fik en flot udsejling med sol-nedgang, fyrværkeri, og drengene sov i deres soveposer på skibets dæk – Men da vi kom til Skagerrak, for-andrede vejret sig med storm og regn. Vi prøvede at vække vore sovende og trætte drenge, hvilket lykkedes – men vi manglede 5 knægte, vi ikke kunne finde? Men så mødte vi en styrmand, der kunne berolige os med at de stod oppe i styrehuset og hjalp med at holde færgen på rette kurs!

 I 1957 sommerlejr på Taasinge i Varnæs Skov ved Svend-borg Sund. Atter en rigtig spejderlejr med alt hvad der skal være: Ture i området: Elvira Madigans Grav, Valdemar Slot, Bregninge Kirke, Svendborg og selvfølgelig patruljehike, natøvelser, primitiv madlavning, kompasløb.

1958 sommerlejr på Samsø. Vi havde fået en god lejr ved Vester Hedekrog i Sælvig Bugt. Lejrpladsen lå ved strand-bredden med dejlig sandbund. Vi badede meget − kæmpede med vandmænd som kastevåben samt med at løbe hurtigt igennem tangarealet!

En tur gik til Stavns Fjord, hvor vi så kirke og det specielle ø-rige omkring Langør med Besser Rev.

En anden tur gik til Nordby, Ballebjerg og Issehoved, medens patruljehiken gik til Brattingborg og Tranebjerg. 

Side 6

Afslutning

Joh, der kan skrives mangt og meget: forstadsløb Sct. Georgs Dag, optagelse af spejdere, natøvelse, kompasgang, fædreture, spejderfester, lejrbål – men altså det var en dejlig tid!

Igennem spejderårene var det vigtigt at vi altid havde et godt forhold til vore forældre – og at vi vidste hvorfor den dreng var sådan. Igennem samtaler i førergruppen søgte vi altid at klare de forskellige problemer og videreføre troppen i god ro og orden. Og vi skulle aldrig glemme at der også var andre organisationer – kristne og politiske –der udførte et fortrinligt og værdifuldt arbejde blandt børn og unge. – og at vi ikke skulle lulle os i søvn i vort uovertrufne system; men vi skulle holde øjne og ører åbne for nye aktiviteter.  

Har du også en spejderhistorie, så send den til os på museets mailadresse: info@spejdermuseetaarhus.dk

Mail til museet