Spejdermuseets Venner– er navnet på museets støtteforening.

Det er støtteforeningens formål at skaffe midler til museets drift og at yde museumsbestyrelsen hjælp til løsning af særlige opgaver.

Et vigtigt led i fremskaffelse af midler til museets drift er kontingentet fra “Spejdermuseets Venner”.

Som medlem modtager du museets årlige spejderhistoriske skrift, der i 2017 handlede om Vilhelm Bjerregaards eventyrlige spejderkarriere som “Green Bar Bill”. Til efteråret kommer et nyt årsskrift, denne gang om Handicap-spejd.

Er du ikke medlem, vil vi derfor opfordre dig til at blive medlem af støtteforeningen. Dermed bidrager du til opretholdelsen af det tværkorpslige “Spejdermuseum Århus”, der bevarer og beskriver spejderbevægelsens historie i lokalområdet. Din historie, både hvis du er nuværende eller tidligere spejder eller du er gildebror.

Som medlem af støtteforeningen, bliver du automatisk medlem af museumstroppen:

“Odins vel´Egne´de” og modtager tropsbladet “Gjallarhornet” med museumsnyt og indbydelse til det årlige tropsarrangement. Tropsmøde kalder vi det, uden at det skal tages bogstaveligt. Vi dyster muntert på voksenplan i spejderfærdigheder. Som regel i skiftende spejderhytter og med et spejdermusealt islæt. Derudover

Kontingentet til støtteforeningen er frivilligt, men er minimum kr. 100,- pr. år for enkeltpersoner. Kontingentet blev på generalforsamlingen d. 20. marts besluttet forhøjet til minimum kr. 200,- pr. år med virkning fra 2019. Spejderafdelinger, Sct. Georgs Gilder og firmaer kan tegne medlemskaber til et aftalt kontingent.

Udfyld nedenstående indmeldelsesformalar og tryk på afsend.
Du kan også indsætte dit kontingent på støtteforeningens bankkonto 1551- 0004 4837 07. Husk at anføre navn og adresse.

Velkommen blandt vennerne af Spejdermuseet Århus!