Grønne spejdere under besættelsen

Patruljen ‘Maarene’ på weekendtur til Grundfør Mølle 6.-7. juni 1942. Fra venstre ses Flemming Ørntoft, John Winding, Hans Obelitz, Kaj Thornemann, Frank Hejndorf og yderst til højre artiklens forfatter Børge Nielsen. Fotoet kan også ses på www.arkiv.dk

GRØNNE SPEJDERE I BRABRAND UNDER BESÆTTELSEN
af Børge Nielsen, Brabrand

“Spejder under Besættelsen” er jo et stort område, hvorfor jeg vil tillade mig at gå lidt ned i detaljerne. Jeg vil kalde min artikel

“Grønne spejdere i Brabrand under besættelsen”. Forklaringen er den, at jeg selv har været grøn spejder i perioden 1942 frem til 1949.

I begyndelsen af Besættelsestiden var der kun få spejdere i Brabrand. De gule spejdere (DDS) foranstaltede et agitationsstævne i foråret 1942 i Hans Broges Bakker, og de grønne spejdere (KFUM) fulgte med et lignende stævne kort tid efter – begge fik en del nye medlemmer.

Da grønne spejdere i Brabrand blev placeret i 2. Aarhus trop, 2. Aarhus division. Den første patrulje kom til at hedde “Maarene” – fem af patruljens medlemmer gik i samme klasse i Brabrand skole. Senere kom flere medlemmer til og en ny patrulje opstod under navnet “Skovmaarene”.

Første sommerlejr i 1942 gik til Eskær/Salling med afgang fra Brabrand Præstegaard. Fra venstre: “Maarene” Flemming Ørntoft, John Winding, Hans Obelitz, Børge Nielsen og Frank Hejndorf. ‘”Skovmaarene” Hugo Nygaard, Svend Holmershøj, Eigil Rasmussen, Bent Nielsen, Hans Chr. Winding og NN.

I 1942 var der ikke problemer med Besættelsesmagten med møder, ture o.lign. Brabrand lå jo et godt stykke fra Århus, så vi levede ret så roligt i forstaden.

Samme år – 1942 – havde “Maarene” sin første weekendtur – en cykeltur til Grundfør Mølle. Det var vel en slags fortræning før den kommende sommerlejr ved Eskær i Salling. Sammen med spejdere fra 2. Aarhus trop cyklede man den lange tur – først ca. 65 km. til Viborg, hvor man overnattede på vandrehjem og videre til Eskær de sidste ca. 40 km.

Der var i Besættelsestidens første periode plads til nytårsparade, fastelavn, pinselejr m.m. Schweizerdalen i Skåde Bakker var også et sted, man kom ofte.

Men i 1943-44 spidsede det til. Der blev af den tyske Værnemagt dikteret spærretid, hvilket vil sige, at ingen personer måtte være ude efter kl. 20. Da vore patruljemøder, som afholdtes i Brabrand Præstegårds konfirmandstue, skulle påbegyndes kl. 19.30, var det klart, at vi måtte aflyse. Det skete vel i 8 – 10 tilfælde.

Dog kom vi lidt i nærheden af Besættelsestidens problemer. I 1944 blev oprettet et organ “Brabrand frivillige Luftværn”, og vi var fem spejdere, der var tilsluttet værnet som ordonnanser. Vi var med i en enkelt øvelse, der fandt sted på Wright Thomsen & Kiers oplagsplads ved Nøjsomhedsbakken, men kom i øvrigt ikke i funktion.

Jernbanen omkring Brabrand var adskillige gange målet for sabotage, og bortsprængte skinnestykker kunne ofte findes rundt i folks haver. Et eksemplar findes på Brabrand-Årslevs Lokalhistoriske Arkiv.

Der var en overgang under Besættelsen tale om uniformsforbud. Et sådant forbud var allerede indført i 1933 gældende for spejdere over 14 år. I 1942 udsendte korpsledelsen en besked om at undlade at bære uniform, indtil situationen omkring Besættelsen var afklaret. Denne besked blev dog ret hurtigt trukket tilbage.

Omkring julen 1943 var vi engageret i velgørenhedsarbejde. Vi havde fået foræret en del legetøj – delvis nyt og delvis med små skavanker, som vi satte i stand. Legetøjet blev pakket i julepapir, hvorefter vi kørte rundt – på cykel  – og afleverede pakker til betrængte børnefamilier. Navnene havde vi fået via menighedsrådet i Brabrand sogn.

Modstandsbevægelsen. Vi var for unge til at deltage i modstandsarbejdet, men tre af patruljens ældste medlemmer var i kontakt med ledelsen i Århus. Alle tre var dog med umiddelbart efter Befrielsen. De blev vagter ved de mange tyske motorkøretøjer, der  var blevet opstillet på fodboldbanen i Brabrand.

Om det var for at fejre Befrielsen erindrer jeg ikke, men sommerlejren i 1945 i Fuglsø blev afholdt i skøn samhørighed de gule spejdere og de grønne spejdere i Brabrand imellem. Det var vist første gang, det var sket i Danmark.

Børge Nielsen

Har du også en spejderhistorie, så send den til os på museets mailadresse: info@spejdermuseetaarhus.dk