Kampen om Roversværdet 1960

Kampen om roversværdet 1960

Det vindende hold fra Roverfemkampen i 1960: 

Waldemar Blichfeldt * Ib Graadal * Bjarne Kock Jensen

2. Aarhus trop
Aarhus Skovdivision

Beretning af vindende hold

Kampen om Roversværdet – også kalder Roverfemkampen – er Det Danske Spejderkorps turnering/konkurrence mellem de ældre spejdere, mellem 18 og 23 år (Roverne). I 1960 blev femkampen afviklet i Bededagsferien, i området omkring Mossø og Ryekol ved Gl. Rye.

Det alternative navn ”Roverfemkampen” skyldtes at konkurrencen består af 5 discipliner: Et dagorienteringsløb over 10 km., et natorienteringsløb efter selvtegnet skitse på 5 km., et opgaveløb og en forhindringsbane på 2 km., disse 4 discipliner er obligatoriske, den 5. er en hemmelig opgave der varierer fra år til år. I 1960 viste det sig at være et opgaveløb pr. kano og gåben fra Temnæs til Ryekol.

I 1960, som i 1959, var Aarhus Skovdivision repræsenteret ved et førerhold fra 2. Aarhus trop,
bestående af TF. Ib Graadal og TA’erne Bjarne Kock Jensen og Waldemar Blichfeldt, som i 1960 var tiltrådt i stedet for Tonny Hansen, som havde valgt at vige sin plads. I 1960 deltog der 17 hold i femkampen.

Vi var alle sat stævne på Temnæs i Skanderborg Sø. Her fik hvert hold udleveret en kano, og så blev vi sendt af sted med 5 minutters mellemrum, via Skanderborg sø, over i Mossø hvor vi landede kanoerne i Alken, herfra pr. fods til Gl. Rye og Ryekol. Undervejs var vi udsat for diverse opgaver, som f. eks fiskefangst og en ikke planlagt, vi måtte lige en tur ud på Mossø og hjælpe holdet fra Østerbro Division, som var kæntret med deres kano.
Vi var startet som hold nr. 13, og blev fra konkurrence til konkurrence sendt videre i den rækkefølge vi kom ind.
Næste opgave var natløbet, posterne var markeret med en Nefa-lygte, men den stod som regel i bunden af et hul på en bakketop. Vi kom dog igennem, og var klar til næste morgens dagorienteringsløb, der med et hvil på præcis 5. minutter fortsatte i en 2 km. terrænbane. Denne sluttede efter en vadetur tværs over Salten Langsø på en nedlagt flyveplads. Her fik vi ½ times hvil, og en kop suppe, før vi fortsatte på et opgaveløb, hvor vi bl.a. skulle lave et søm ud af en jernstang hos smeden i Gl. Rye, jo opgaverne var mangfoldige. Vi nåede da også langt om længe den sidste post på toppen af Galgebakken, her viste det sig at var vi det første hold, hvilket, viste det sig senere, vi også var i hele konkurrencen, foran holdet fra Frederiksborg Amts Division og Nørrejyske Division, som blev nr. 3.

Desværre havde vi ikke mulighed for at forsvare sværdet året efter, Ib var da fyldt 23 som var den øvre aldersgrænse, Waldemar var blevet indkaldt til livgarden og Bjarne havde søgt ind til luftvåbnet, som sendte ham en tur til USA og Canada for at lære at flyve F16’ner, som lige var blevet indkøbt.

Ib Graadal