Opstarten af 1. Malling DDS

Opstarten af DDS 1. Malling

Malling = Ivanhoe = Erik den Røde – ja kært barn mange navne.

I vinteren 1963/64 var jeg DA for spejderarbejder i Århus Skovdivision. Her afholdt vi et møde for alle divisionens førere i Kongsvangs klubhus. Under mødet opstod der en snak om, at divisionen skulle ekspandere ud i Århus sydlige opland. Det var en snak, som vi havde haft ofte tidligere, efter at ”Nold” – også kaldet Knud Ole Rasmussen og DA for roverarbejdet – et par år tidligere var fremkommet med en detaljeret plan for, hvor og hvordan vi burde sætte ind for at bringe spejderarbejdet ud til oplandsbyerne. På et tidspunkt under vor snak syntes jeg åbenbart, at der var tærsket nok langhalm på dette emne, hvorfor jeg udbrød noget i retningen af, hvorfor skal vi blive ved med at snakke om det? Det er jo bare at gøre ”sådan og sådan” – hvortil en flab i forsamlingen svarede: ‘Hvorfor gør du det ikke bare selv?’

Stillet over for denne udfordring var der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage, så jeg gik i gang med at planlægge en opstart af en trop, som vi var enige om skulle ske i Malling. Jeg startede med at opsøge skoleinspektøren og forelagde ham ideen. Han jordede den omgående med bemærkningen : ‘Det har vi prøvet tidligere, og det gik ikke.’ Det var naturligvis nedslående, men ikke et svar jeg kunne bruge til noget. Jeg opsøgte derfor kæmneren, der boede lige ved siden at kommunekontoret i Tværgade. Det viste sig, at han havde en søn i den passende alder, og han kunne godt se ideen i mit oplæg, og han kunne også låne os et lokale over kommunekontoret.

Så kunne vi komme i gang med forberedelserne. Jeg fik en af mine gamle spejdere fra min tid i
2. Århus, Peter Bodorf til at hjælpe med de første møder. At han så blev hængende, da vi kom i gang var da bare en stor hjælp. Divisionen støttede arrangementet ved bl.a. at flytte den årlige forårsturnering fra Ravnsø til Malling, så byen kunne se, hvad vi var for nogle, og så sponsorerede divisionen hele opstarten rent økonomisk.

Da vi nåede frem til tidspunktet for start, inviterede vi ved opslag og løbesedler (også uddelt på skolen) drenge i alderen 12 – 15 år til et uforpligtende møde i lokalet over kommunekontoret. Det var i februar/marts, jeg kan desværre ikke huske det nøjagtige tidspunkt, men til dette møde kom ca. 12 drenge. Vi opdelte dem i nogle tilfældige patruljer – vi kendte dem jo ikke – og så afholdt vi ellers et tropsmøde naturligvis på et niveau, hvor alle kunne være med.

Da aftenens møde var forbi, gentog vi over for de fremmødte: ‘Vi ved ikke hvem I er – vi har ikke jeres navne – men i næste uge afholder vi igen et møde. De af jer, der ikke kommer til det, vil vi sige tak fordi I gav os en chance. Til de af jer der har planer om at komme igen, vil vi sige – tag en kammerat med, jo flere vi er, jo sjovere har vi det’.

Ugen efter manglede der et par ansigter fra den første aften, men nye var kommet til, så der nu var 15 drenge, eller nu skal vi vel sige spejdere. Herefter skulle de melde sig ind for at kunne deltage i vore møder, 1. Malling trop var i gang.

I starten afholdt vi et tropsmøde én gang ugentligt. Spejderne var fordelt i 3 patruljer, og de valgte hver en patruljefører. Disse ugentlige tropsmøder fortsatte frem til sommerferien, hvorefter vi gik over til et månedligt tropsmøde og ugentlige patruljemøder, som de holdt hjemme hos patruljeføreren.

Da vi nående frem til St. Bededag 1964, skulle divisionen afvikle den årlige forårsturnering, der som nævnt tidligere blev afholdt ved Malling. Divisionens øvrige troppe var enige om, at de nye spejdere fra Malling skulle have en god oplevelse, så man blev enige om at låne os 3 patruljeførere, 3 skovmænd som havde en fortid som dygtige patruljeførere. De kom fra henholdsvis Højbjerg Skåde, Kongsvang og 2. Århus. Dette arrangement viste sig at være en stor succes. Så stor at det endda blev til topplaceringer i nogle at disciplinerne, og Mallingspejderne var begejstrede og stolte.

Efter ca. et år var vi oppe på 4 patruljer, og det gik rigtig godt for troppen, men samtidig blev vi klar over, at vi fra starten havde begået en fejl. Vi havde kaldt troppen 1. Malling trop og fik en del spejdere fra Mallings oplandsbyer, Tander, Syndendrup m.fl., men ikke en eneste fra Beder. Som udefrakommende havde vi ikke været opmærksomme på, at der så godt som eksisterede en ‘brandmur’ ude omkring Egelunden. Vi enedes om at ændre troppens navn, det nye navn blev mere neutralt, og vi døbte den Ivanhoe.

Da det gik så godt for troppen fik vi mod på at forsøge at få en ulveflok i gang. Vi fik en af spejdernes mødre, Stine Nygaard, til at påtage sig arbejdet som flokfører, efter at hun havde fået et intensivt kursus i jobbet af Valborg (vor DAU).

Desværre kunne vi ikke blive i lokalet i Tværgade. Kommunen skulle pludselig skaffe bolig til en familie, og den flyttede ind i ”vores” lokale. Men tropsrådsformand Kokholm havde heldigvis de lokale forbindelser i orden, og vi lånte småkagefabrikken Wixor’s kantine til vore møder. Vi kunne dog godt se, at det ikke var løsningen i længden, hvorfor tropsrådet begyndte at se efter en grund, hvor vi kunne bygge eget hus. Inden man nåede så langt, havde jeg forladt troppen for at blive DC, ny TF blev Poul Færch, som var kommet til byen og troppen kort efter vores opstart. Han havde en fortid som spejder og PF i Ålborg.

Ib Graadal