Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for

Spejdermuseet Århus og

Støtteforeningen for Spejdermuseet Århus af 16.01 2019

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra spejdermuseets og støtteforeningens interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Spejdermuseet Århus og Støtteforeningen for Spejdermuseet Århus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte vores data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Erik Birkholm Nielsen

Søren Nymarks Vej 19, 8270 Højbjerg

CVR-nummer for Spejdermuseet Århus: 33 032 315

CVR-nummer for Støtteforeningen: 35 562 451

Telefon: +45 5027 9070

Mail: info@spejdermuseetaarhus.dk

Hjemmeside: www.spejdermuseetaarhus.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om medlemmer og frivillige medarbejdere:

– almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer/-numre og mailadresse

vi får disse oplysninger fra dig

– formålet med at behandle personoplysninger om medlemmer og frivillige medarbejdere er.

– at opkræve kontingent

– at udsende nyhedsbreve

– at planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteter

– at kunne administrere godtgørelse til transport, rejser og lignende

– at kunne administrere din relation til Spejdermuseet Århus og Støtteforeningen for Spejdermuseet Århus

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene ud fra spejdermuseets og støtteforeningens berettigede og legitime interesser, som er:

– at håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til vedtægterne.

– at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem eller frivillig medarbejder (f.eks. ved at betale kontingent)

– at kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

– at kunne bevare oplysninger med historisk værdi

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter samtykke fra dig, er det frivilligt, om du vil give det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Spejdermuseet Århus og Støtteforeningen for Spejdermuseet Århus – heller ikke til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om såvel medlemmer som frivillige medarbejdere et halvt år efter, at deres medlemskab/det frivillige arbejde er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger af spejdermæssig relevans på såvel medlemmer som frivillige medarbejdere, så længe det har historisk interesse.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataloven en række rettigheder:

– du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. Det er dette vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (vi har oplysningspligt)

– du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)

– du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (ret til berigtigelse)

– du har ret til at få oplysninger om dig slettet (ret til at blive glemt)

– du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

– har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (ret til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os (se først i denne tekst).

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne, Datatilsynet, over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre museets og støtteforeningen privatlivspolitik. Hvis vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside,