Kort om Spejdermuseet

Spejdermuseet Århus er tværkorpsligt og stiftet 18. april 1988 som en selvejende institution.

Bag oprettelsen og driften af museet står de østjyske afdelinger af Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i Danmark og Sct. Georgs Gilderne i Århus.

Spejdermuseet har til formål at beskrive spejderbevægelsens historie i lokalområdet.

Det praktiseres ved museets store samling af spejdereffekter, udstillet og opdelt efter de respektive spejderkorps og Sct. Georgs Gilderne.

Desuden råder museet over et omfattende bibliotek og arkiv med spejderlitteratur, spejderblade, dagbøger, fotos etc.

Museets samlinger suppleres hele tiden og effekter modtages gerne.

Spejdermuseets økonomi er baseret på ansøgte fondsmidler, Spejdermuseets Genbrug loppemarkeder, overskuddet fra jazz- og folk-teltet i festugen og ikke mindst fra medlemskaber af støtteforeningen »Spejdermuseets Venner«

Det årlige medlemskontingent er for tiden sat til minimum kr. 200,- for enkeltmedlemmer.

Se tilmeldelsessiden Spejdermuseets Venner