Sotopungo

Tage Carstensen og Sotopungoøvelsen

1921 – 1961, DDS 2. Aarhus Trop og Erik Menveds Trop, Horsens

 

I 1921, mens Tage Carstensen var tropsfører (TF) i DDS 2. Aarhus Trop fik han ideen til en terrænøvelse bygget over motivet: En kamp mellem to vilde og blodtørstige negerstammer ved Kongoflodens kilder ”Geowarerne” og ”Bungaerne”. Stammerne kæmpede om den stærkt eftertragtede gud ”Sotopungo”. Terrænøvelsen udkæmpedes mellem 2. Aarhus Trop og 1. Horsens Trop, nuværende Erik Menveds Trop (EMT).

Det blev til en årligt tilbagevendende begivenhed i efteråret, første gang 5. og 6. november 1921 i Horsens.

Øvelsen blev opkaldt efter den gudefigur, der ved den første øvelse var en træklods, men som det efterfølgende år blev udskåret og navngivet ”Sotopungo”.

Troppene mødtes  skiftevis i Århus og i Horsens til et weekend-arrangement med privat indkvartering.

Lørdag aften, efter middagen hos værten, var der fest og fælles kaffebord, hvor de to høvdingene skosede hinanden og oppiskede en stemning til den kommende dags kamp.

Det afgrænsede kampområde var Egeskoven ved Bygholm i Horsens og i Århus Hestehave skov ved Thors dam.

Hver trop fik udleveret et antal bånd, som skulle bindes på højre overarm. Man kæmpede så om at tage så mange bånd som muligt, til tider ret dramatisk og voldsomt. Båndene var af gaze og de mere snedige fugtede båndet, så det kunne bindes så stramt, at det var svært at få tag i.

Efter øvelsen blev Sotopungo hjembragt i trumf af vindende trop, pyntet med de erobrede gazebånd.

  1. Aarhus kampråb var:

”Heja Gossar anden aa, vi har ingen Hatte paa, derfor kan vi bedre slaa, Heja, Heja, Heja”.

Terrænøvelsen, oftere kaldet en tæveøvelse, blev afviklet 40 gange i alt. Sidste gang 1. oktober 1961 i Århus, hvor 2. Aarhus vandt og dermed erobrede Sotopungo.

Indstillingen blandt tidens ledere var ikke i trit med den slags aktiviteter. De toneangivende i korpsledelsen mente, at det pædagogisk set var uheldigt at skabe tabere ved den slags arrangementer, spejderløb m.v. Ingen vindere og så var luften taget ud af Sotopungoøvelsen.

I 1960´erne svigtede tilgangen til bytroppene på grund af børnefamiliernes flytning til forstadskvartererne. Blandt andre også 2. Aarhus, der blev oprettet 12. april 1916 og nedlagt 2. december 1968, 52 år gammel.

Troppens trofæer blev afleveret til Århus Skov Division, hvor de blev arkiveret på loftet i den gamle Ravnsø Hytte. Her blev Sotopungo fundet af EMT og befinder sig nu i Horsens.

Den gennemsavede Sotopungo på museet, er en kopi der blev fremstillet i 1930´erne efter at den originale Sotopungo var forsvundet.

  1. Aarhus havde den med på en sommerlejr ved Palsgård i 1931. En tidlige EMT´er ville lave sjov med troppen. Han fjernede den og gemte den i et krat og skrev en besked om, hvor den kunne findes. Beskeden blev væk og Sotopungo blev ikke fundet.

Først i 1940 dukkede den op.

Nu man havde originalen, blev kopien savet igennem på langs og delt troppene imellem.

Fakta:

Tage Carstensen

Tropsfører for 2. Aarhus 1921 og EMT 1924.

Var leder af det danske Jamboree-hold til London 1920. Lejrchef på korpslejren 1928 ved Gravenshoved. Initiativtager 1932 til Spejdernes Bloddonerkorps. Korpsets søspejderleder 1932. International Commissioner m.v.

Civilt Landsretsagfører og senere godsejer på Sødringholm ved Randers. 

Sotopungoøvelsen 

  1. november 1921 – 1. oktober 1961 
  1. Aarhus Trop
  2. april 1916 – 2. december 1968

Se troppens historik i det hvide ringbind ved DDS dagbøger og fotoalbum på museet. 

  1. Horsens Trop

1911 til 1931 hvor troppen indlemmes i Erik Menveds Trop. 

Erik Menveds Trop (EMT)

  1. maj 1924 –

Mandrup/2011

Tage Carstensen 1920